ΠΑΙΔΙΚΟ

Τερματοφύλακες

Παχατούρης Γεώργιος  30 Δεκεμβρίου 2001
Πάρσον Εμμανουήλ  21 Φεβρουαρίου 2000
Ζαφειρόπουλος Ηλίας 12 Φεβρουαρίου 2000
Αράπι Ματθαίος 22 Μαρτίου 2001
Ρούσσης Λάζαρος 28 Ιανουαρίου 2000

Αμυντικοί

Δέδες Γεώργιος 31 Αυγούστου 2001
Ζώης Μιχαήλ 23 Ιουλίου 2000
Καριτσίνος Νικόλαος 6 Ιουνίου 2000
Καρυστινός Κωνσταντίνος 11 Μαϊου 2000
Μελιδωνιάτης Στέλιος 11 Αυγούστου 2000  
Μπαλής Θεόφιλος 29 Σεπτεμβρίου 2000
Μπουρνάζος Ηρακλής 9 Φεβρουαρίου 2000
Βακιρτζής- Μπρανιάς  Κωνσταντίνος 28 Φεβρουαρίου 2001
Σαββουλίδης Κωνσταντίνος 31 Ιουλίου 2001
Ταρσάνης Ελευθέριος 1 Δεκεμβρίου 2001
Τριάντης Γεώργιος 9 Απριλίου 2001
Τσιριγώτης Δημήτριος 24 Σεπτεμβρίου 2000
Φειδαίος Γεράσιμος  18 Ιουλίου 2001

Μέσοι

Adelkovic Matija 23 Απριλίου 2000
Colledan Juliano 28 Αυγούστου 2001
Yatagai Takao 25 Ιουλίου 2000
Αλαμάνας Κωνσταντίνος 29 Δεκεμβρίου 2000
Αντωνόπουλος Χαράλαμπος 10 Ιουλίου 2000
Αχαρονιάν Αρθούρος 22 Μαρτίου 2000
Βαρκαρώτας Γεώργιος  18 Ιουνίου 2001
Βεντούρης  Νικόλαος 15 Σεπτεμβρίου 2001
Ιωαννίδης Αντώνης 4 Μαρτίου 2000 ΜΕΣΟΣ
Κακαλέτρης Γεώργιος  2 Οκτωβρίου  2001
Καραγιάννης Νικόλαος 20 Μαϊου 2001
Καρυστινός Χάρης  30 Νοεμβρίου  2001
Κωστόπουλος Σπύρος 27 Ιουλίου 2000
Κωστόπουλος Αλέξανδρος 30 Μαρτίου 2001
Νασιάκος Δημήτριος 22 Σεπτεμβριου 2001
Παπαγεωργίου Ανδρέας 4 Φεβρουαρίου 2000
Παπουτσής Αθανάσιος 28 Ιανουαρίου 2000
Πετίκας Βασίλειος  8 Ιανουαρίου 2000
Πολίτης Βασίλειος 16 Ιουνίου 2001
Σπαρτάλης Νικόλαος  19 Οκτωβρίου 2001
Σφαέλος Βησσαρίων 6 Ιανουαρίου 2000
Τσάγκος Ιωάννης 12 Δεκεμβρίου 2001
Υφαντής  Κωνσταντίνος  14 Μαϊου 2001

Επιθετικοί

Αργυρόπουλος Νικήτας 3 Νοεμβρίου  2000
Μπαλιου- Balliou Μπερνάντος 19 Φεβρουαρίου 2001
Παπαδιαμαντόπουλος  Αθανάσιος 19 Δεκεμβρίου 2001
Ποποβίτς Δημήτριος 31 Μαρτίου 2000